Ukubeletha

More: Ukukhulelwa , Ingane futhi imnakekele , Impilo yezingane , Izingane ezingaphansi konyaka owodwa ubudala , Ngifuna ingane , Ukubamba iqhaza , Intsha , Ukubeletha